Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

 

6-ти Линукс Семинар 2003


Линукс Семинар 2003 вече е история. Той се проведе на 31 май и 1 юни в гр. Стара Загора, с активното съдействие на Клуб "Отворено Общество"- Стара Загора.

Специални благодарности на хората и фирмите, които организираха и подпомогнаха този семинар:
Георги Георгиев- Скелета,
Георги Акабалиев,
Веско Недев,
Иван Драголов (без когото нямаше да имаме записи на лекциите),
Емил Лангазов,
"Интернет Груп" ООД- Стара Загора.
"KONTRAX"- Стара Загора.

Благодарности и на лекторите, които бяха много добре подготвени и ни представиха отлични лекции (както ще видите и чуете), а също и на всички присъствали.


Семинара започна в 13:00ч. на 31 май. Залата беше пълна (имаше правостоящи).
През първите 30 мин се уточни програмата, реда и приблизителното времетраене на лекциите.

Съставена бе следната програма:

----------Ден 1-ви------------
1. Андрей Боянов: Представяне на Python.
2. Георги Чорбаджийски: Remote Administration and Advanced SSH usage.
3. Боян Кроснов: "Logical Volume Manager" в Линукс.
4. Калоян Доганов: Настоящето и бъдещето на свободния софтуер в България.

----------Ден 2-ри------------
5. Алксандър Шопов: X, XFree, XXX
6. Боян Кроснов: "Трафик Контрол с Линукс" - Един ден от живота на IP пакета в Linux Кernel. Принципи на TCP и Traffic Control TBF, SFQ, ESFQ, RED. Принципи на йерархичните traffic control класове, CBQ i HTB няколко думи за IMQ.
7.Горги Георгиев- Скелета: Моят приятел КОМПЮТЪРА.
8. Пламен Тонев: 'Honeypots and honeynets - Playing with fire'

Ето запис на цялата организационна процедура:
MP3 формат - 5.6M
OGG формат - 2.3M


 

През това време, Веско Недев вече записваше най- различни дистрибуции на първите желаещи.

Фирма "Kontrax" ни осигури едно РС, снабдено със съответния хардуер. На това РС, Веско за половин ден (а може би и част от ноща), беше инсталирал цели 3 !!! дистрибуции: RedHat, Mandrake и Knopix

Въпросното РС, заедно с няколко Notebooks донесени от присъствалите на семинара, образуваха една малка мрежа (през един голям 24 портов switch). Малката мрежа си имаше истински IP адреси, и скромна (100Mb) връзка към сървърите на "Интернет Груп".

Започнах да говоря за Веско...ама нещо се отплеснах в реклами :-))). През повечето време на семинара, от записвачката изхвръкваха съвсем "топли" Debian-и, Knopix-и, RedHat-и Slackwar-и и каквито още се сетите Линукс дистрибуции.

Всеки бе донесъл каквото имаше на разположение.


 

Андрей Боянов

Освен че беше подготвил чудесна лекция, Андрей беше така любезен, да донесе и предостави за ползване проектор, с чиято помощ лекторите се чувстваха съвсем комфортно.

Ето че стигнахме и до Лекция N1. Представяне на езика за програмиране Python. Особенности, предимства, недостатъци, приложение и всичко останало за Python.

Ето и записи на тази лекция
MP3 формат - (24.9M)
OGG формат - (15M)
Андрей ни предостави своята презентация - (180K).

Калоян Доганов направи една малка добавка към лекциата на Андрей.

Ето и самата добавка:
MP3 формат - (1.0M)
OGG формат - (647k) .


Георги Чорбаджийски.

Лекция N2.
Remote Administration and Advanced SSH usage.

Георги ни разказа много интересни неща за Remote Administration и SSH. Лекцията се състоеше от две части:

В първата част бяха разгледани различни средства за отдалечена администрация: Графични- VNC, XFree, XDM, WEBMIN. Текстови- SNMP, Telnet, Rsuite.

Във втората част се запознахме със възможностите на SSH: Начини за оторизация, SSH Agent, SSH Agent Forwarding, Port Forwardind, Dinamic Port Forwardind други интерресни неща свързани с SSH

Записи на тази лекция:
MP3 формат - (26.1M)
OGG формат - (15.5M).

Ето и бележките на Георги Чорбджийски .


 

Лекция N3:
"Logical Volume Manager" в Линукс.

За тази лекция бе записан лектор Васил Колев.
Поради ангажираност, Васил Колев не успя да присъства на семинара. Боян Кроснов бе така любезен да замести Васил Колев, така че лекцията не бе отменена.

Боян ни разказа как можем да създаваме дискови масиви, без да се интересуваме от физиката на устрйствата, използвайки Logical Volume Manager.

Записи на тази лекция:
MP3 формат - (21.6M)
OGG формат - (13M)

Васил Колев ми изпрати своите бележки .


Лекция N4:
Настоящето и бъдещето на свободния софтуер в България. Тази лекция бе под формата на дискусия проведена с двамата представители на "Сдружение Свободен Софтуер" - Калоян Доганов и Кристина Хараланова.

Записи на тази лекция: MP3 формат - (30.6M) OGG формат - (18.9) .


 

Дискусията за Свобободния Софтуер се пренесе извън залата. "Пингвините" се насочиха към най-близкия водоизточник - езерото.

 

 

Набързо бяха сформирани няколко кръгли (или по-скоро елипсовидни) маси.

 


 

Лекция N5: Алксандър Шопов: X, XFree, XXX
(Това с трите хикса не е ... онова, за което се сещате).

X, X Window System, X11, XFree, X Server, X Client, Window Manager, X историята, Х войните...

Ето за такива Х "неща" говори Сашо Шопов.

С две думи: Ако нещо свързано с Х, не ви е ясно- Сашо е човека!

Презентацията на Сашо можете да изтеглите в HTML вариант(670k) или OpenOffice вариант (39k) или PDF формат(172k) или флаш вариант (136k)

Записи на тази лекция:
MP3 формат - (34.9M)
OGG формат - (21.2M)


 

Лекция N6: Боян Кроснов:

Трафик Контрол с Линукс - Един ден от живота на IP пакета в Linux Кernel.
Принципи на TCP и Traffic Control, TBF, SFQ, ESFQ, RED.
Принципи на йерархичните traffic control класове, CBQ и HTB няколко думи за IMQ.

След това заглавие, едва ли са необходими обяснения за какво става дума.

 

Записа на тази лекция:
MP3 формат - (35.8M)
OGG формат - (21.6M)


 

Лекция N7: Георги Георгиев-Скелта: Моят приятел КОМПЮТЪРА.

Тази лекция не беше предвидена в предварителната програма, но беше добре дошла!

Що е то компютър? Дефиниция. От тази лекция можете да разберете какво странно нещо е компютъра и какви странни компютри съществуват?

Записа на тази лекция:
MP3 формат - (16.2M)
OGG формат - (3M)


 

Лекция N8: Пламен Тонев: 'Honeypots and Honeynets - Playing with fire'.

Гърненце с мед? ..... Медени Мрежи? ..... Игра с огъня? ..... Мечо Пух?.......
Това пък какво е? Да не е някоя нова игра?

В последствие стана ясно, че лекцията няма нищо общо с Мечо Пух.

Живота и смъртта на един компютър в Интернет... Атакува ли ме някой? Кой ме атакува? Как ме атакува? Защо?

Отговорите на тези въпроси можете да научите от тази лекция.

Презентацията на Пламен можете да изтеглите в HTML вариант(1.2M) или OpenOffice вариант (200k)

Записа на тази лекция:
MP3 формат - част1 - (19.7M)
OGG формат - част1 - (12.1M)
и съответно
MP3 формат - част2 - (21.9M)
OGG формат - част2 - (13.4M).


 

Това в общи линии се случи на Линукс Семинара 2003

Ако не желаете отново да четете какво се случва по семинарите, посещавайте ги!!!

Семинар!!! Семинар!!! Семинар!!!

Наближава Линукс Семинар 2004г. Гответе се !!!

 

 линукс семинари 

 

Семинар 2000г.

Семинар 2001г.

Семинар 2002г.

Семинар 2003г.

Семинар 2004г.

Семинар 2005г.

Семинар 2006г.

Семинар 2007г.

Семинар 2008г.

Семинар 2015г.

 

 

© Copyright Linux-Bulgaria.ORG